מומחים לפתרונות אחסנה

1-800-073-300
המוקד פתוח:
א'-ה': 08:00-16:00
ו' וערבי חג: 08:00-13:00
איש קשר:
ערבות אישית:
לקוח נכבד,
על מנת שיתאפשר לך לרשום את פרטי ההזמנה על שם חברה בע"מ, הנך נדרש לערוב באופן אישי לקיום התחייבויותיה בנוסח דלהלן ולמלא את פרטי הערב בשדות הרלוונטיים.
אני, החתום מטה, ערב בזאת באופן אישי לקיום מלוא התחייבויותיה של החברה המצויינת מעלה (להלן: "החברה") כלפי אביה שירותי אחסנה בע"מ ( להלן: "הספק"). ערבותי זו אינה מוגבלת בסכום או במועד והיא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול אלא בהסכמת הספק בכתב או באמצעות קיום התחייבויות / תשלום חובות החברה לספק במלואם. אני מוותר על מתן התראה מראש ועל כל חובה מוקדמת אחרת שקיומה מוטל על הספק בתור תנאי מוקדם לפניה אליי כערב ובכל מקרה של אי-קיום התחייבות כלשהי מהתחייבויות החברה כלפי הספק, הספק יהיה רשאי לתבוע אותי.
* שדות חובה

0

מובהר כי המורשה הנוסף רשאי לבצע כל פעולה במחסן או במיטלטלין המצויים בו כשם שרשאי הלקוח לעשות.

חוזה שימוש במחסן

עלות הביטוח - 1.8 ₪ עבור כיסוי של כל 1,000 ₪ (לכל 30 יום)
ניתן לבטח כל קרטון בסכום מרבי של 500 ₪
פריטים אשר לא יצוינו בטופס זה לא יבוטחו!
*לא ניתן לבטח תכשיטים, עתיקות , פרוות ו/או דברי אומנות.

סכום לביטוח: 0

עלות ביטוח: 0

חוזה שימוש במחסן

סניף נבחר
נפח מחסן בקוב
עלות אחסנה 0
עלות ביטוח 0
.
סה"כ כולל מע"מ 0
הסכום המוצג הינו עבור 30 יום
המחיר הסופי יקבע לפי נפח המחסן שנלקח בפועל

על מנת להשלים את ההזמנה, יש למסור פרטי כרטיס אשראי.
ניתן להזין פרטי כרטיס אשראי בצורה מקוונת ומאבוטחת, או לחליפין למסור פרטי כרטיס אשראי טלפונית לנציג המכירה.
*לא יתבצע כל חיוב עד למועד הכניסה למחסן. כל ביטול / דחיית הזמנה לא יחויב בתשלום.

* יש לאשר את תנאי ההסכם על מנת להמשיך בביצוע ההזמנה
© ביטוח ישיר 2014